Email: janwe7@seznam.cz

2. Pěšcové koncovky

Pěšcové koncovky

Pěšcové koncovky jsou velmi konkrétní – můžeme je zhodnotit velmi jednoduše. Pozice je vyhraná, nebo remízová. Vnější jednoduchost pěšcových koncovek je ale klamná. Vyžadují přesný propočet a hluboké proniknutí do tajů pozice. Základní poziční faktory nutné ke správnému hodnocení pozice jsou: existence nebo možnost vytvoření volného pěšce, zejména vzdáleného, nebo zajištěného, možnost průlomu nebo rozrušení, defekty pěšcové struktury (slabí pěšci nebo pole), možnost využití temp navíc. Jemná hra v pěšcových koncovkách často vede k situaci, kdy je soupeř v nevýhodě tahu (zugzwangu).

Opozice

Opozice představuje případ nevýhody tahu. Jedna ze stran, která je na tahu je nucena provést tah, který znevýhodní postavení jeho krále.

Geometrická opozice

Tato opozice znamená, že králové jsou na jedné linii (vertikále nebo horizontále) na vzdálenost lichého počtu polí mezi králi (1,3,5). Z toho vychází i blízká a vzdálená opozice.

Jezdcová opozice

V některých případech se setkáváme s pozicemi, ve kterých je třeba k opozici přistupovat nedogmaticky. V těchto pozicích jsou, díky jejich zvláštnostem, zákony geometrické opozice narušeny.

Pravidlo čtverce

Pokud pěšci nestojí v cestě ani král, nebo nepřátelští pěšci, má volnou cestu k poli proměny. Král ho může zadržet pouze v tom případě, pokud se nachází ve „čtverci pěšce“.

Vzdálený volný pěšec

Pěšec, který se nachází daleko od místa hlavních bojů (hlavního dění), se nazývá vzdáleným volným pěšcem. Je dobře známo, že při rovnosti sil, je často převaha na straně, jejíž pěšec stojí dále. V těchto situacích čas řeší vše.

Pěšcový průlom

V pěšcových koncovkách závisí možnost průlomu na tom, jak daleko pěšci postoupily, kromě pozic, kde králové jsou schopni se zúčastnit boje. Každý průlom je spojen s obětí pěšce s cílem odvléci nepřátelské pěšce a tak uvolnit postup vlastnímu pěšci.

Patové kombinace

Pat je silný taktický prostředek slabší strany k udržení remízy. Silnější strana je často nucena přijmout oběť, jinak by sama utrpěla značné oslabení. Pat může vzniknout v důsledku vazby, blokády apod.

Odražení patu

Rozšířené metody odražení patu spočívají v zahnání soupeřova krále z patového hnízda nepřijetím oběti, nebo provedením tzv. slabé proměny, to je, že neproměníme vlastního pěšce v dámu, ale jinou stále vyhrávající figuru.

Špatní (škodliví) pěšci, přehrazení, zugzwang

V pěšcových koncovkách přehrazením nazýváme takového esce, který brání v pohybu vlastního krále. Proto takového pěšce nazýváme špatným. Často vznikají takové pozice, ve kterých jedna strana prohrává jen proto, že je v nevýhodě tahu a z toho důvodu je nucena oslabit své postavení. Tuto situaci nazýváme zugzwang. V pěšcových koncovkách vzniká zugzwang v důsledku špatných pěšců.

Prostor, čas, poziční boj

Prostor a čas jsou spolu těsně spojeny, protože zisk času vždy dává převahu v prostoru. Dobrým příkladem nám může být pravidlo čtverce.

V pěšcových koncovkách je velmi rozšířenou metodou zisku prostoru – vytěsnění (vytlačení) nepřátelského krále.

V pozičním boji je cílem každé ze stran alespoň částečně paralyzovat síly protivníka a tím, alespoň částečně oslabit jeho obranu. Obyčejně takové situace končí vniknutím krále do pozice soupeře.

Geometrická opozice

2.1.1.1 geometrická opozice

Místo: Remiza nezávisle kdo je na tahu, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.2 geometrické koncovky

Místo: BNT =, ČNT+-, Výsledek: 1/2-1/2

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.2 b geometrická opozice

Místo: Bílý vyhraje, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.3 geometrická opozice

Místo: Bílý vyhraje,ať je na tahu kdokoliv, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.4 geometrická opozice

Místo: Bílý vyhraje, Výsledek: 1-0

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.5 geometrická opozice

Místo: Remiza, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.6 geometrická opozice

Místo: Bergr, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.7 geometrická opozice

Místo: Remíza, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.8 geometrická opozice

Místo: Auez, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.9 geometrická opozice

Místo: BNT remíza, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.9.b geometrická opozice

Místo: ČNT remíza, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.10 geometrická opozice

Místo: Remíza, BNT, Výsledek: *

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.11 geometrická opozice

Místo: Ebers, Výsledek: 1-0

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.12 geometrická opozice

Místo: Tattersol, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.13 geometrická opozice

Místo: Nejštadtl, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.14 geometrická opozice

Místo: Farni, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.14 b geometrická opozice

Místo: Farni, Výsledek: Černý na tahu vyhraje

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.15 geometrická opozice

Místo: Farni, Výsledek: Bílý na tahu vyhraje

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.16 geometrická opozice

Místo: Farni, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.17 geometrická opozice

Místo: Laza, Výsledek: Bílý na tahu vyhraje

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.18 geometrická opozice

Místo: Ed. Lasker, Výsledek: Bílý na tahu vyhraje

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.1.19 geometrická opozice

Místo: Remíza, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

Jezdcová opozice

2.1.2.1 jezdcová opozice

Místo: Dobiáš, Výsledek: Bílý na tahu vyhraje

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.2.2 jezdcová opozice

Místo: Zakman, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky  

2.1.2.3 jezdcová opozice

Místo: Dedrle, Výsledek: Remíza

Stáhnout pgn   Kopírovat PGN do schránky