Email: janwe7@seznam.cz

Jak hodnotit pozici

Hodnocení pozice je klíčová dovednost každého šachisty. V ní sa syntetizují všechny nabité vědomosti a zkušenosti šachisty a rozhodují o tom, jak hráč hraje. V dalším je zpracován zkrácený překlad úvodní kapitoly knihy velmistra Dorfmana, který se touto problematikou zabýval a vytvořil určitou metodu, která by mohla být návodem pro ostatní hráče.

Použití metody je jistě možné s omezením, které tvoří vlastní úroveň hry každého hráče. Co je však cenné, je to jistá cesta, jak hodnocení pozice provádět strukturovaně, se znalostí důležitých faktorů, které v pozici jistě existují. Tento postup se dá použít nejen v samotné hře, ale i v tréninku, při nácviku dílčích oblastí šachové hry.

Pro trenéra nižší úrovně je dobrým pomocníkem, aby si uvědomil některé souvislosti a vazby ve výkladu šachových lekcí.